banner_05

Lajme

ENSI- Energy Saving International 14.01.2014 Historiku Gjatë vitit 1980, Trond Dahlsveen ishte aktiv në tregun e efiçiencës së energjisë në Norvegji. Përveç kësaj për të menaxhuar zhvillimin dhe implementimin e disa projekteve të efiçiencës së energjisë në sektorin e ndërtimit, ai ishte përfshirë në zhvillimin e kodeve norvegjeze të ndërtimit, standarteve, normave, metodave dhe mjeteve, dhe kreu një numër programesh trajnimi. Në pozitën si kryetar i shoqatës Norvegjeze HVAC ai u takua me kolegë nga disa vende, dhe mësoi rreth situatës në sektorin e ndërtimit në Evropën Qendrore dhe Lindore. Megjithëse zotëronin aftësi të larta teorike, atyre u mungojnë njohuritë dhe përvoja në zhvillimin dhe zbatimin e projekteve të eficencës së energjisë. Pastaj lindi ideja për të ofruar programe për ngritjen e kapaciteteve të bazuara në metodat, mjetet dhe përvojën norvegjeze. Projekti i parë mbi "Auditimin e energjisë së ndërtesave", u financua nga Ministria Norvegjeze e Mjedisit në vitin 1991, dhe u realizua me sukses në bashkëpunim me Universitetin Teknik në Bratislavë.Ka pasur një interes të madh në metodat, mjetet dhe knoë-hoë norvegjez, si dhe në vitin 1992 Trond Dahlsveen themeloi ENSI - Energy Saving International. Që atëherë, ENSI ka realizuar projekte në 28 vende të ndryshme, shumica e tyre në Evropën Qendrore dhe Lindore dhe CIS.Gjatë viteve të para të funksionimit, fokusi kryesor ishte në auditimin e energjisë dhe menaxhimin e sektorit të ndërtimit. Në vitin 1996, së pari programi "Financial Engineering" u zbatua në Hungari, së bashku me Komisionin Ekonomik të OKB-së për Europën. Më vonë ENSI filloi të zbatojë programe për ngritjen e kapaciteteve në "Efiçiencën e Energjisë dhe në një prodhim më të pastër në Industri" dhe "Planifikimin Komunal për Efiçiencë të Energjisë".Në disa vende ENSI ka mbështetur themelimin dhe zhvillimin e Qendrave lokale të Eficencës së Energjisë, dhe I ka mbështetur ato në mënyrë që të vetë-financohen përmes ofrimit të shërbimeve profesionale në tregun e tyre lokal. Në vitet e fundit, ENSI gjithashtu ka ofruar udhëzime dhe mbështetje për autoritetet në zhvillimin e ligjeve të reja, rregulloreve dhe standardeve që lidhen me eficencësn e energjisë në sektorin e ndërtimit, duke përfshirë harmonizimin e BE. lexo te plote
“Roli i Bashkive në Promovimin e Efiçensës së Energjisë në Banesa” “Roli i Bashkive në Promovimin e Efiçensës së Energjisë në Banesa” 10.01.2014 Tiranë, 19 Dhjetor 2013 - Korporata Financiare Ndërkombëtare (IFC) dhe Shoqata e Bashkive të Shqipërisë (SHBSH) organizuan aktivitetin me temë “Roli i Bashkive në Promovimin e Efiçensës së Energjisë në Banesa”. Ky aktivitet ka për qëllim nxitjen e një bashkëbisedimi të hapur të grupeve të interesit në lidhje me Efiçensën e Energjisë. Diskutimet u fokusuan në rolin e Bashkive dhe Minibashkivenë këtë fushë, si edhe rolin e aktorëve të tjerë po aq të rëndësishëm si psh: AKBN-ja për kuadrin ligjor dhe rregullator, Bankat për produktet e tyre si për individë ashtu dhe për kredidhënien publike, dhe firmat për produktet me efiçensë energjitike që tregtojnë. lexo te plote
ASISTENCE TEKNIKE DHE NGRITJE KAPACITETESH PER BASHKITE SHQIPTARE – FAZA 1 27.11.2013 Bashkitë Shqiptare janë duke u përballur me rritjen e sfidave në sajë të rritjes së kostos të energjisë, e cila përbën pjesën më të madhe të buxhetit të bashkisë. Një Plan Bashkiak për Efiçiencën e Energjisë mund t’i sigurojë autoriteteve vendore një plan të strukturuar dhe operacional për të përmirësuar shërbimet bashkiake. ENSI - Instituti i Kursimit të Energjisë - Norvegji në bashkëpunim të ngushtë me Qendrën për Efiçiencën e Energjisë Shqipëri-BE (QEE), si edhe me Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë (SHBSH) dhe Programin e USAID-it për Qeverisjen Vendore në Shqipëri, ka zbatuar Programin për Efiçiencën e Energjisë në Shqipëri që prej vitit 2007. Eksperienca e programeve të mëparshme në Shqipëri kanë nxjerrë në pah disa sfida të Sektorit të Ndërtimit në bashkitë dhe komunat Shqiptare: 1. Kushte të këqia të stokut të ndërtesave bashkiake (shkollave, kopshteve, zyrave, etj.). 2. Ndërtesa që kanë kaluar jetëgjatësinë teknike dhe ato nuk janë mirëmbajtur siç duhet. 3. Kushte të mjediseve të brendshme të pakontrolluara. 4. Kosto të funksionimit dhe energjisë në rritje. 5. Mungesë të kapaciteteve dhe aftësive në projektimin, financimin dhe zbatimin e projekteve të reja të ndërtesave. lexo te plote
Lajme te tjera
© 2010 Shoqata e Bashkive Shqiptare. Te gjitha te drejtat e rezervuara